Kjøpe AltusKjøpe Altus På Nettet Uten Resept

ALTUS (BRAND VIAGRA) INDIKASJONER


Viagra er indisert for behandling av erektil dysfunksjon hos menn. Viagra er en fosfodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. Det fungerer ved bidra til ke blodtilfrselen til penis ved seksuell stimulering. Dette hjelper deg til oppn og opprettholde en ereksjon.

ALTUS (BRAND VIAGRA) INSTRUKSJONER


Bruk Viagra som anvist av legen din.

Ta Viagra gjennom munnen med eller uten mat. Viagra virker kanskje ikke s raskt hvis du tar det med et fettrikt mltid.
Viagra tas vanligvis omtrent 1 time fr seksuell aktivitet, men det kan tas hvor som helst fra 4 timer til en halv time fr seksuell aktivitet. Snakk med legen din om den beste mten ta Viagra.
Viagra kan hjelpe deg ha en ereksjon nr seksuell stimulering oppstr. En ereksjon vil ikke skje bare ved ta en pille.
Ikke ta mer enn anbefalt dose eller ta det oftere enn n gang daglig, eller som anvist av legen din.
Hvis du glemmer en dose av Viagra og du fortsatt har tenkt engasjere seg i seksuell aktivitet, ta den s snart du husker. Fortsett ta det som anvist av legen din.

DOSERING

For de fleste pasientene, er anbefalt dose 50 mg tatt ved behov ca 1 time fr seksuell aktivitet. Imidlertid kan Viagra tas hvor som helst fra 4 timer til 0,5 timer fr seksuell aktivitet. Basert p effekt og toleranse kan dosen kes til maksimalt anbefalt dose p 100 mg eller reduseres til 25 mg. Maksimal anbefalt doseringsfrekvensen er n gang per dag.

Spr helsepersonell eventuelle sprsml du mtte ha om hvordan du bruker Viagra.

ALTUS (BRAND VIAGRA) LAGRING


Oppbevares Viagra p 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar p badet. Hold Viagra utilgjengelig for barn og vekk fra kjledyr.

ALTUS (BRAND VIAGRA) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Sildenafil citrate.

Inaktive Ingredienser: mikrokrystallinsk cellulose, vannfri kalsiumhydrogenfosfat, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, hypromellose, titandioksid, laktose, triacetin, og FD & C bl # 2 aluminium innsjen.

IKKE bruk Viagra hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Viagra
du har blitt anbefalt av legen din for unng seksuell aktivitet p grunn av hjerteproblemer
du tar nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin) i enhver form (f.eks, tabletter, kapsler, patch, salve), eller nitroprusside
du bruker visse narkotiske stoffer som kalles "poppers" (f.eks amylnitritt eller nitritt, butyl nitrat eller nitritt)
du ta en annen PDE5-hemmer (f.eks, tadalafil, vardenafil) eller en annen medisin som inneholder sildenafil.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Viagra. Rdfr deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det flgende gjelder for deg:

hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en deformert penis (f.eks, kaverns fibrose, Peyronies sykdom), blodcelle problemer (f.eks, leukemi, multippelt myelom, sigdcelleanemi), eller andre forhold som kan ke risikoen for en langvarig ereksjon (priapisme)
hvis du har en historie med en langvarig (mer enn 4 timer) eller smertefull ereksjon (priapisme)
hvis du har en historie med visse yeproblemer (f.eks macula degenerasjon, optisk nevropati, retinitis pigmentosa, plutselig synstap p ett eller begge yne) eller hrselsproblemer (f.eks resus, nedsatt hrsel, hrselstap)
hvis du har en historie med lever-eller nyreproblemer, lungeproblemer (f.eks pulmonal venookklusiv sykdom), hyt eller lavt blodtrykk, magesr, bldning problemer, hjerteproblemer (f.eks angina, aortastenose, hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme) eller blodrer problemer
hvis du har en historie med hjerteinfarkt, slag eller livstruende uregelmessig hjerterytme, spesielt i lpet av de siste seks mnedene.

Noen legemidler kan samhandle med Viagra. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det flgende:

Alfablokkere (f.eks doxazosin), legemidler mot hyt blodtrykk, nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin), eller nitroprusside fordi alvorlig lavt blodtrykk med svimmelhet, og besvimelse kan forekomme
Azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol), H2-antagonister (f.eks cimetidin), HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir, sakinavir), makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), narkotiske analgetika (f.eks dihydro), eller telitromycin fordi de kan ke risikoen for Viagra er bivirkninger
Bosentan eller rifampicin fordi de kan redusere Viagra effektivitet.

Dette kan ikke vre en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppst. Spr helsepersonell om Viagra kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell fr du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Viagra kan fre til svimmelhet, tretthet, besvimelse, eller tkesyn. Disse effektene kan vre verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Viagra med forsiktighet. Ikke kjr bil eller utfre andre mulige usikre oppgaver fr du vet hvordan du reagerer p det.
Viagra kan fre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vr, mosjon, eller feber ke disse effektene. For hindre dem, sitte opp eller st sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge p det frste tegn til noen av disse effektene.
Pasienter med hjerteproblemer som tar Viagra kan ha kt risiko for hjerte-relaterte bivirkninger, inkludert hjerteinfarkt eller hjerneslag. Symptomer p hjerteinfarkt kan omfatte bryst, skulder, nakke eller kjeve smerter, nummenhet i en arm eller et ben, alvorlig svimmelhet, hodepine, kvalme, magesmerter eller oppkast, besvimelse, eller visjon endringer. Symptomer p slag kan omfatte forvirring, syn eller tale endringer, ensidig svakhet eller besvimelse. Kontakt legen din eller oppske lege umiddelbart hvis du opplever disse symptomene.
Viagra kan i sjeldne tilfeller fre til en langvarig (f.eks, mer enn 4 timer) eller smertefull ereksjon. Dette kan skje selv nr du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det fre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din med en gang hvis du har en ereksjon som varer mer enn fire timer.
Viagra ikke stoppe spredningen av hiv eller andre seksuelt overfrbare sykdommer (SOS) til andre gjennom seksuell kontakt. Bruk barriere metoder for prevensjon (for eksempel kondom) dersom du har HIV-infeksjon eller en STD.
Viagra vil ikke forhindre graviditet. Hvis partneren din kan bli gravid og du nsker unng graviditet, srg for bruke en effektiv form for prevensjon.
Viagra kan i sjeldne tilfeller forrsake milde, midlertidige synsforstyrrelser (f.eks, tkesyn, flsomhet for lys, bl / grnn fargetone til visjon). Kontakt legen din hvis visjon endringer vedvarer eller er alvorlige.
Sjelden har et ye problem kalt nonarteritic iskemisk fremre optikusnevropati (NAION) er rapportert hos pasienter som tok Viagra. Dette kan fre til nedsatt syn eller permanent tap av syn i enkelte tilfeller. Hvis du oppdager en plutselig nedgang i syn eller tap av synet p ett eller begge yne, m du kontakte legen din med en gang.
Plutselige fall i hrsel og tap av hrsel er rapportert hos noen pasienter som har tatt Viagra. Noen ganger er de ogs lagt merke til resus og svimmelhet. Hvis du oppdager en plutselig nedsatt eller tap av hrsel, br du kontakte legen din med en gang.
Ikke bruk andre legemidler eller behandlinger for ED mens du tar Viagra uten frst sjekke med legen din.
Bruk Viagra med forsiktighet hos eldre, de kan vre mer flsomme for effektene.
Viagra er ikke anbefalt for bruk hos barn yngre enn 18 r gammel.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diar, svimmelhet, rdme, hodepine, halsbrann, tett nese, urolig mage.

Oppsk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kle, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, hukommelsestap, nummenhet i en arm eller ben ; ensidig svakhet, smertefull eller langvarig ereksjon, resus, beslag, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, alvorlige eller vedvarende visjon endringer, plutselig nedsatt eller tap av hrsel, plutselig nedsatt eller tap av synet p ett eller begge yne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppst. Hvis du har sprsml om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Altus