Kjøpe Animex-onKjøpe Animex-on På Nettet Uten Resept

ANIMEX-ON (SARAFEM) INDIKASJONER


Animex-on brukes for behandling av premenstruelle dysphoric lidelse (PMDD), er en alvorlig form for premenstruelt syndrome.Animex-on en selektiv serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Det fungerer ved gjenopprette balansen av serotonin, et naturlig stoff i hjernen, noe som bidrar til bedre humret.

ANIMEX-ON (SARAFEM) INSTRUKSJONER


Bruk Animex-on som anvist av legen din.

Ta Animex-on gjennom munnen med eller uten mat.
Tar Animex-on p samme tid hver dag vil hjelpe deg huske ta den.
Fortsett ta Animex-on selv om du fler deg vel. G ikke glipp av doser.
Ikke plutselig slutte ta Animex-on uten sjekke med legen din. Bivirkninger kan forekomme. De kan inneholde mentale eller humrsvingninger, nummenhet eller prikking i huden, svimmelhet, forvirring, hodepine, svnvansker, eller uvanlig tretthet. Du vil bli nye overvket nr du starter Animex-on og nr en endring i dosen er gjort.
Hvis du glemmer en dose av Animex-on, ta den s snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og g tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spr helsepersonell eventuelle sprsml du mtte ha om hvordan du bruker Animex-on.

ANIMEX-ON (SARAFEM) LAGRING


Butikk Animex-on ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar p badet. Hold Animex-on utilgjengelig for barn og vekk fra kjledyr.

ANIMEX-ON (SARAFEM) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Fluoxetine hydrochloride.

IKKE bruk Animex-on hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Animex-on
du tar eller har tatt en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine), selegilin, eller johannesurt i lpet av de siste 14 dagene
du tar en fenfluramin derivat (f.eks dexfenfluramine), en H1-antagonist (f.eks, astemizol, terfenadin), nefazodon, pimozid, en serotonin-noradrenalin reopptakshemmere (SNRI) (f.eks venlafaksin), en annen SSRI (f.eks, paroksetin), sibutramin, tioridazin, eller tryptofan.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Animex-on. Rdfr deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det flgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du eller et familiemedlem har en historie med bipolar lidelse (manisk-depresjon), andre psykiske eller humr problemer, selvmordstanker eller forsk, eller alkohol eller stoffmisbruk
hvis du har en historie med anfall, hjerteproblemer, leverproblemer, alvorlige nyreproblemer, mage eller tarm bldning, diabetes eller stoffskifteproblemer
hvis du er dehydrert, har lavt blod natrium niver, eller drikker alkohol
hvis du skal ha elektrokonvulsiv terapi (ECT).

Noen legemidler kan samhandle med Animex-on. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det flgende:

Anorexiants (f.eks phentermine), fenfluramin derivater (f.eks dexfenfluramine), linezolid, MAO-hemmere (f.eks phenelzine), metoklopramid, nefazodon, selegilin, serotonin 5-HT1 reseptor agonister (f.eks, sumatriptan), sibutramin, SNRI (f.eks venlafaksin) , johannesurt, trazodon, eller tryptofan fordi alvorlige bivirkninger, som for eksempel en reaksjon som kan vre feber, stive muskler, blodtrykksendringer, mentale forandringer, forvirring, irritabilitet, agitasjon, delirium, eller koma, kan det oppst
Antikoagulantia (f.eks warfarin), aspirin, eller ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (for eksempel ibuprofen) fordi risikoen for bldninger, inkludert mage bldning, kan vre kt
Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for lavt blod natrium niver kan kes
Tramadol fordi risikoen for anfall kes
Cyclobenzaprine eller H1-antagonister (f.eks, astemizol, terfenadin) fordi alvorlige hjerteproblemer, inkludert uregelmessig hjerterytme, kan forekomme
HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir) fordi de kan ke risikoen for Animex-on er bivirkninger
Cyproheptadin fordi det kan senke Animex-on effektivitet
Aripiprazol, benzodiazepiner (for eksempel alprazolam), betablokkere (f.eks, propranolol), karbamazepin, klozapin, dekstrometorfan, digoksin, flekainid, haloperidol, hydantoins (f.eks, fenytoin), litium, noradrenalin reopptakshemmere (f.eks atomoksetin), fenotiaziner ( f.eks, klorpromazin, tioridazin), pimozid, propafenon, risperidon, tricykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin), eller vinblastin fordi risikoen for deres bivirkninger kan kes med Animex-on.

Dette kan ikke vre en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppst. Spr helsepersonell hvis Animex-on kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell fr du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Animex-on kan forrsake dsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan vre verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Ta Animex-on med forsiktighet. Ikke kjr bil eller utfre andre mulige usikre oppgaver fr du vet hvordan du reagerer p det.
Sjekk med legen din fr du drikker alkohol eller bruker medisiner som kan forrsake dsighet (f.eks svn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du tar Animex-on, det kan legge til sine effekter. Spr p apoteket dersom du har sprsml om hvilke medisiner kan forrsake dsighet.
Flere uker kan passere fr symptomene dine bedre. IKKE ta mer enn anbefalt dose, endre dosen eller ta Animex-on lenger enn foreskrevet uten sjekke med legen din.
Barn og tenringer som tar Animex-on kan ha kt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Voksne kan ogs bli pvirket. Risikoen kan vre strre hos pasienter som har hatt selvmordstanker eller handlinger i fortiden. Risikoen kan ogs vre strre hos pasienter som har hatt bipolar (manisk-depressiv) lidelse, eller om deres familiemedlemmer har hatt det. Se pasienter som tar Animex-on tett. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastls eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humr eller atferd oppstr. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn p selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Diabetes pasienter - Animex-on kan pvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivet nye. Spr legen din fr du endrer dosen av din diabetes medisin.
Serotonin syndrom er en potensielt ddelig syndrom som kan vre forrsaket av Animex-on. Risikoen kan vre strre hvis du tar Animex-on med visse andre legemidler (f.eks MAO-hemmere, SSRI, "triptaner"). Symptomer kan inkludere agitasjon, koma, forvirring, overdreven svetting, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, hallusinasjoner, kvalme, oppkast eller diar, skjelving. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) er en potensielt ddelig syndrom som kan vre forrsaket av Animex-on. Symptomer kan vre feber, stive muskler, forvirring, unormal tankegang, rask eller uregelmessig hjerterytme, og svetting. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Hvis legen din sier at du skal slutte ta Animex-on, m du vente i flere uker fr du begynner ta visse andre legemidler (f.eks, MAO-hemmere, nefazodon, tioridazin). Spr legen din nr du skal begynne ta nye medisiner etter at du har sluttet ta Animex-on.
Animex-on sjeldne tilfeller kan forrsake en langvarig, smertefull ereksjon. Dette kan skje selv nr du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det fre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Animex-on inneholder noen av de samme ingrediensene som Prozac, et legemiddel som brukes til behandle depresjon og andre psykiske problemer, og Symbyax, et legemiddel som brukes til behandling av depresjon hos pasienter med bipolar lidelse. Ikke ta Animex-on hvis du ogs tar Prozac eller Symbyax. Diskutere eventuelle sprsml eller bekymringer med legen din.
Bruk Animex-on med forsiktighet hos eldre, de kan vre mer flsomme for effektene, spesielt lavt blod natrium niver.
Det br utvises forsiktighet ved bruk av Animex-on i barn, de kan vre mer flsomme for effektene, spesielt kt risiko for selvmordstanker og handlinger.
Animex-on br brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Animex-on kan fre til vektendring. Barn og tenringer kan trenge vanlig vekt og vekstkontroller mens de tar Animex-on.
Graviditet og amming: Animex-on kan forrsake skade p fosteret hvis det er brukt i lpet av de siste tre mnedene av svangerskapet. Hvis du blir gravid, br du kontakte legen din. Du m diskutere fordeler og risiko ved bruk av Animex-on mens du er gravid. Animex-on er funnet i morsmelk. Du m ikke amme mens du tar Animex-on.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Angst, nedsatt seksuell lyst eller evne, diar, svimmelhet, tretthet, trr munn, influensalignende symptomer (f.eks, feber, frysninger, muskelsmerter), kt svetting, tap av matlyst, kvalme, nervsitet, rennende nese, sr hals, mage opprrt, svnvansker, svakhet.

Oppsk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kle, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, unormal heshet), bisarr atferd, svart eller blodig avfring, brystsmerter, forvirring, nedsatt konsentrasjon; nedsatt koordinasjon, overdrevne reflekser, overdreven svetting, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sr hals, hallusinasjoner, kt sult, trst, eller vannlating, ledd eller hndleddet smerter eller smerter, hukommelsestap, ny eller forverret uro, panikk angrep, aggressivitet, impulsivitet, irritabilitet, fiendtlighet, overdreven flelse av velvre, rastlshet, eller manglende evne til sitte stille, vedvarende eller alvorlig resus, vedvarende, smertefull ereksjon; rd, hoven, blemmer, eller flassende hud, kramper; alvorlig eller vedvarende angst, svnvansker, eller svakhet, alvorlig eller vedvarende kvalme, oppkast, diar, eller hodepine, betydelig vekttap, magesmerter, selvmordstanker eller forsk; tremor, uvanlige blmerker eller bldning, uvanlig heshet, uvanlig eller alvorlig psykisk eller humrsvingninger, unormal hevelse, uvanlig svakhet, synsforstyrrelser, forverring av depresjon.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppst. Hvis du har sprsml om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Animex-on