Kjøpe BixicamKjøpe Bixicam På Nettet Uten Resept

BIXICAM (MOBIC) INDIKASJONER


Bixicam brukes for behandling av revmatoid artritt, osteoartritt og juvenil artritt. Det kan også brukes til andre forhold som bestemmes av legen din. Bixicam er et NSAID. NSAIDs behandle symptomer på smerter og betennelser. De behandler ikke sykdommen som forårsaker disse symptomene.

BIXICAM (MOBIC) INSTRUKSJONER


Bruk Bixicam som anvist av legen din! Sjekk etiketten på medisin for nøyaktig dosering instruksjoner.

Ta Bixicam gjennom munnen. Det kan tas med mat hvis det inn magen. Tar det med mat kan ikke redusere risikoen for mage-eller tarmproblemer (f.eks blødninger, sår). Snakk med din lege eller apotek dersom du har vedvarende magesyke.
Ta Bixicam med et fullt glass vann (8 oz/240 ml) som anvist av legen din.
Hvis du tar kolestyramin, kontakt lege eller apotek hvordan å ta det med Bixicam.
Hvis du glemmer en dose av Bixicam, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen. Gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Bixicam.

BIXICAM (MOBIC) LAGRING


Oppbevares Bixicam på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Bixicam utilgjengelig for barn.

BIXICAM (MOBIC) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Meloxicam.
IKKE bruk Bixicam hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Bixicam
du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (f.eks, alvorlig utslett, elveblest, problemer med å puste, vekster i nesen, svimmelhet) til aspirin eller et ikke-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID) (f.eks ibuprofen, celecoxib)
du nylig har hatt eller skal ha bypass hjertekirurgi
du har et magesår
du er i de siste tre månedene av svangerskapet

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Bixicam. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med nyre-eller leversykdom, diabetes, mage-eller tarmproblemer (f.eks, blødning, perforasjon, sår), eller H. pylori-infeksjon
hvis du har en historie med hevelse eller væske buildup, astma, vekster i nesen (nesepolypper) eller betennelse i munnen
hvis du har høyt blodtrykk, blodsykdommer, blødning eller clotting problemer, hjerteproblemer (f.eks, hjertesvikt), eller blodkar sykdom, eller hvis du er i fare for noen av disse sykdommene
hvis du har dårlig helse, dehydrering eller lavt væskevolum, eller lavt blod natrium nivåer, du drikker alkohol, eller du har en historie med alkoholmisbruk

Noen legemidler kan samhandle med Bixicam. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikoagulantia (f.eks warfarin), acetylsalisylsyre, kortikosteroider (f.eks, prednison), heparin, eller selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) (f.eks, fluoksetin) fordi risikoen for mage blødning kan økes
Probenecid, fordi det kan øke risikoen for Bixicam 's bivirkninger
Kolestyramin fordi det kan senke Bixicam 's effektivitet
Ciklosporin, litium, metotreksat, kinoloner (f.eks ciprofloxacin), eller sulfonylurea (f.eks, glipizid) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Bixicam
Angiotensin-converting enzyme (ACE) hemmere (f.eks, enalapril), angiotensin reseptorblokkere (f.eks, losartan), eller diuretika (for eksempel furosemid, hydroklortiazid) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Bixicam og risikoen for nyreproblemer kan økes

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Bixicam kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Bixicam kan forårsake svimmelhet. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Bixicam med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Seriøse magesår eller blødning kan oppstå ved bruk av Bixicam. Inntak av den i høye doser eller i for lang tid, øker røyking, eller drikke alkohol risikoen for disse bivirkninger. Tar Bixicam med mat vil ikke redusere risikoen for disse effektene. Ta kontakt med din lege eller legevakten med en gang hvis du utvikler alvorlig mage-eller ryggsmerter, svart, tjæreaktig avføring, oppkast som ser ut som blod eller kaffegrut, eller uvanlig vektøkning eller hevelse.
IKKE ta mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Bixicam er et NSAID. Før du starter noen ny medisin, sjekk etiketten for å se om den har et NSAID (for eksempel ibuprofen) i det også. Hvis den gjør det, eller hvis du er usikker, sjekk med din lege eller apotek.
Ikke ta aspirin mens du bruker Bixicam mindre legen din sier at du skal.
Laboratorietester, inkludert nyrefunksjonen, totalt antall blodceller, og blodtrykket, kan utføres mens du bruker Bixicam. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Bixicam med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt mage blødninger og nyreproblemer.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Bixicam i barn, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt diaré, feber, hodepine, magesmerter og oppkast.
Bixicam bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre to år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt fastslått.
Graviditet og amming: Bixicam kan forårsake skade på fosteret. Ikke bruk det i løpet av de siste tre månedene av svangerskapet. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Bixicam mens du er gravid. Det er ikke kjent om Bixicam er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Bixicam.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger. Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, svimmelhet, gass, hodepine, halsbrann, kvalme, mageplager, problemer med å sove.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, problemer med å puste, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig eller svart, tjæreaktig avføring, endring i mengden av urin som produseres, brystsmerter, forvirring , mørk urin, depresjon, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, mentale eller humørsvingninger, nummenhet i en arm eller et ben, ensidig svakhet, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, ringing i ørene, anfall, kraftig hodepine eller svimmelhet, alvorlig eller vedvarende magesmerter eller kvalme, kraftig oppkast, kortpustethet, plutselig eller uforklarlig vektøkning, hevelse i hender, bein eller føtter, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig felles eller muskel smerte, uvanlig tretthet eller svakhet, syn eller tale endringer, oppkast som ser ut som kaffegrut, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Bixicam