Kjøpe BuxonKjøpe Buxon På Nettet Uten Resept

BUXON (BUPRON SR) INDIKASJONER


Buxon brukes for behandling av depresjon. Buxon er en antidepressant. Det virker i hjernen for behandle depresjon.

BUXON (BUPRON SR) INSTRUKSJONER


Bruk Buxon som anvist av legen din.

Ta Buxon gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstr, ta med mat for redusere mage irritasjon.
Flere uker kan passere fr symptomene dine bedre. Ikke slutt ta Buxon uten sjekke med legen din.
Ta dine doser til samme tid hver dag, minst 6 timer fra hverandre med mindre noe annet av legen din. Dette kan bidra til redusere risikoen for anfall med Buxon.
Fortsett ta Buxon selv om du fler deg vel. Ikke g glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Buxon, hopp over den glemte dosen og g tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta mer enn en dose i lpet av seks timer. Ikke ta to doser samtidig.

Spr helsepersonell eventuelle sprsml du mtte ha om hvordan du bruker Buxon.

BUXON (BUPRON SR) LAGRING


Oppbevar Buxon ved romtemperatur mellom 59 og 77 grader F (15 og 25 grader C), i en tett, lett-resistent beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar p badet. Hold Buxon utilgjengelig for barn og vekk fra kjledyr.

BUXON (BUPRON SR) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Bupropion.

IKKE bruk Buxon hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Buxon
du tar andre medisiner som inneholder Bupropion
du har en historie med en spiseforstyrrelse (for eksempel, anoreksi, bulimi) eller anfall (f.eks epilepsi)
du plutselig stoppe bruken av alkohol eller beroligende midler (for eksempel benzodiazepiner) etter lang tids bruk
du tar eller har tatt en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine) i lpet av de siste 14 dagene.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Buxon. Rdfr deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det flgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du eller et familiemedlem har en historie med bipolar lidelse (manisk depresjon), andre psykiske eller stemningsproblemer (f.eks, depresjon), selvmordstanker eller forsk, eller alkohol eller stoffmisbruk
hvis du har diabetes, nyreproblemer, leverproblemer (f.eks, skrumplever), hyt blodtrykk, hjerteproblemer (f.eks, hjertesvikt), eller en nylig hjerteinfarkt
hvis du har en historie med anfall, hodeskade, eller svulst i hjernen eller ryggmargen.

Noen legemidler kan samhandle med Buxon. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det flgende:

Amantadin, antipsykotika (for eksempel haloperidol, risperidon), kortikosteroider (for eksempel prednison), cyklofosfamid, efavirenz, HIV-proteasehemmere (f.eks nelfinavir, ritonavir), insulin, levodopa, MAO-hemmere (f.eks phenelzine), nikotinplaster, orale antidiabetika ( f.eks, glipizid), orfenadrin, andre antidepressiva (for eksempel amitriptylin, fluoksetin), sympatomimetika (f.eks, pseudoefedrin), teofyllin, thiotepa eller tiagabin fordi de kan ke risikoen for Buxon er bivirkninger
Karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, eller rifampicin fordi de kan redusere Buxon effektivitet
Antiarytmika (f.eks, flekainid, propafenon), betablokkere (f.eks, metoprolol), fentiaziner (f.eks thioridazine), selektive serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressiva (f.eks, fluoksetin), eller trisykliske antidepressiva (f.eks, nortriptylin) fordi risikoen av deres bivirkninger kan kes med Buxon.

Dette kan ikke vre en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppst. Spr helsepersonell hvis Buxon kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell fr du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Buxon kan forrsake dsighet, svimmelhet eller tkesyn. Disse effektene kan vre verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Buxon med forsiktighet. Ikke kjr bil eller utfre andre mulige usikre oppgaver fr du vet hvordan du reagerer p det.
Sjekk med legen din fr du drikker alkohol eller bruker medisiner som kan forrsake dsighet (f.eks svn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du tar Buxon, det kan legge til sine effekter. Spr p apoteket dersom du har sprsml om hvilke medisiner kan forrsake dsighet.
Buxon kan ke risikoen for anfall. Risikoen kan vre strre hvis du ogs har visse medisinske tilstander, bruker visse medisiner, eller hvis du bruker mye alkohol. Snakk med legen din for se om du kan ha en strre risiko for anfall mens du tar Buxon.
Hvis du allerede drikker alkohol eller bruker beroligende midler, ikke plutselig stoppe dem uten frst sjekke med legen din. Plutselig stopper dem kan ke anfallsrisiko.
Ikke ta decongestants (f.eks, pseudoefedrin), sentralstimulerende midler, eller slankepiller mens du tar Buxon uten frst sjekke med legen din. De kan ke risikoen for anfall.
Risikoen for beslag kan vre strre hvis man tar Buxon i hye doser eller i lang tid. IKKE ta mer enn anbefalt dose, endre dosen din, eller bruke Buxon lenger enn foreskrevet uten sjekke med legen din.
Barn, ungdom og unge voksne som tar Buxon, kan ha kt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Se alle pasienter som tar Buxon tett. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastls eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humr eller atferd oppstr. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn p selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Hvis du har problemer med sove, kan du ta din dose for nr sengetid. Snakk med legen din om endre doseringsplan.
Buxon inneholder de samme ingrediensene som Zyban, et legemiddel som brukes for hjelpe slutte ryke, og Aplenzin, et annet legemiddel som brukes til behandling av depresjon. Ikke ta Buxon hvis du ogs tar Zyban eller Aplenzin. Diskutere eventuelle sprsml eller bekymringer med legen din.
Bruk Buxon med forsiktighet hos eldre, de kan vre mer flsomme for effektene.
Buxon br brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, br du kontakte legen din. Du m diskutere fordeler og risiko ved bruk av Buxon mens du er gravid. Buxon er funnet i morsmelk. Du m ikke amme mens du tar Buxon.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Endringer i appetitt, forstoppelse, svimmelhet, tretthet, trr munn, hodepine, kt svetting, kvalme, nervsitet, rastlshet, smaksendringer, svnvansker, oppkast, vektendring.

Oppsk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kle, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), uklart syn eller andre synsforstyrrelser, endringer i seksuell lyst eller evne, brystsmerter , forvirring, mrk urin, vrangforestillinger, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sr hals, hallusinasjoner, hrselsproblemer, menstruasjonsendringer, nye eller forverrede mentale eller humrsvingninger (f.eks, konsentrasjonsproblemer, depresjon, panikkanfall, aggressivitet , agitasjon, angst, impulsivitet, irritabilitet, fiendtlighet, overdreven flelse av velvre, manglende evne til sitte stille), rd, hoven, blemmer, eller flassende hud, kramper, alvorlig hodepine eller svimmelhet, alvorlig eller vedvarende ledd eller muskelsmerter, alvorlig eller vedvarende kvalme, oppkast eller magesmerter, alvorlig eller vedvarende nervsitet, rastlshet, eller problemer med sove, kortpustethet, selvmordstanker eller forsk; tremor, uvanlig hevelse, gulfarging av hud eller yne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppst. Hvis du har sprsml om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Buxon