Kjøpe CexbKjøpe Cexb På Nettet Uten Resept

CEXB (CELEBREX) INDIKASJONER


Feire er indikert for lindring av tegn og symptomer på artrose, revmatoid artritt, juvenil revmatoid artritt hos pasienter 2 år og eldre og Bekhterevs sykdom. Feire er indisert for behandling av akutte smerter hos voksne og for behandling av primær dysmenoré. Den brukes i familiær adenomatøs polypose (FAP) for å redusere antall polypper (utvekster) i endetarms området.

CEXB (CELEBREX) INSTRUKSJONER


Bruk Cexb som anvist av legen din!

Ta Cexb gjennom munnen. Det kan tas med mat hvis det inn magen. Tar det med mat kan ikke redusere risikoen for mage-eller tarmproblemer (f.eks blødninger, sår). Snakk med din lege eller apotek dersom du har vedvarende magesyke.
Noen doser Cexb bør tas sammen med mat. Spør legen din hvis du har spørsmål om hvordan du skal ta Cexb.
Ta Feire med et fullt glass vann (8 oz/240 ml) som anvist av legen din.
Ikke legg deg ned for 30 minutter etter å ha tatt Cexb.
Hvis du glemmer en dose Cexb og du tar den regelmessig, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Cexb.

CEXB (CELEBREX) LAGRING


Oppbevares Cexb på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Cexb utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.
IKKE bruk Cexb hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Cexb
du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (f.eks, alvorlig utslett, elveblest, problemer med å puste, vekster i nesen, svimmelhet) til aspirin, et NSAID (for eksempel ibuprofen), eller et sulfonamid (f.eks sulfametoksazol)
du nylig har hatt eller skal ha hjerte bypass kirurgi
du har alvorlige lever-eller nyreproblemer
du er i de siste tre månedene av svangerskapet
du tar en annen ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) (f.eks ibuprofen)

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Cexb. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med nyre-eller leversykdom, diabetes, eller mage eller tarmproblemer (f.eks, blødning, perforasjon, sår)
hvis du har en historie med hevelse eller væske buildup, astma, vekster i nesen (nesepolypper) eller betennelse i munnen
hvis du har høy feber, utslett, høyt blodtrykk, blodsykdommer, blødning eller clotting problemer, hjerteproblemer (for eksempel hjertesykdom, hjertesvikt), eller blodkar sykdom, eller du står i fare for noen av disse sykdommene
hvis du har dårlig helse, dehydrering eller lavt væskevolum, eller lavt blod natrium nivåer, du drikker alkohol eller røyk, eller du har en historie med alkoholmisbruk.

Noen legemidler kan samhandle med Cexb. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikoagulantia (f.eks warfarin), acetylsalisylsyre, kortikosteroider (f.eks, prednison), heparin, eller selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) (f.eks, fluoksetin) fordi risikoen for mage blødning kan økes
Flukonazol, en annen ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) (f.eks ibuprofen), eller probenecid fordi de kan øke risikoen for Cexb er bivirkninger
Ciklosporin, litium, metotreksat eller kinoloner (f.eks, ciprofloksacin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes ved Cexb
Angiotensin-converting enzyme (ACE) hemmere (f.eks, enalapril), angiotensin II-reseptorblokkere (f.eks, valsartan), eller diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Cexb.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Feire kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Feire kan forårsake svimmelhet eller døsighet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Feire med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Seriøse magesår eller blødning kan oppstå ved bruk av Cexb. Inntak av den i høye doser eller i for lang tid, øker røyking, eller drikke alkohol risikoen for disse bivirkninger. Tar Feire med mat vil ikke redusere risikoen for disse effektene. Ta kontakt med din lege eller legevakten med en gang hvis du har alvorlig mage eller ryggsmerter, svart, tjæreaktig avføring, oppkast som ser ut som blod eller kaffegrut, eller uvanlig vektøkning eller hevelse.
IKKE ta mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din
Feire er et NSAID. Før du starter noen ny medisin, sjekk etiketten for å se om den har et NSAID (for eksempel ibuprofen) i det også. Hvis den gjør det, eller hvis du er usikker, sjekk med din lege eller apotek.
Ikke ta aspirin mens du bruker Feire med mindre legen din sier at du skal.
FAP-pasienter - Feire har ikke blitt vist å redusere FAP-relatert kreft eller behov for andre prosedyrer eller operasjoner. Fortsett din vanlige vare mens du bruker Cexb.
Laboratorietester, inkludert nyre-og leverfunksjon, totalt antall blodceller, blodpropp, og blodtrykk, kan utføres mens du bruker Cexb. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Feire med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt mage blødninger og nyreproblemer.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Celebra hos barn som har juvenil revmatoid artritt, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt koaguleringsproblemer.
Graviditet og amming: Feire kan forårsake skade på fosteret. Ikke bruk det i løpet av de siste tre månedene av svangerskapet. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Celebra mens du er gravid. Feire er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Cexb, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, svimmelhet, gass, hodepine, halsbrann, kvalme, sår hals, magesyke, tett nese.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, problemer med å puste, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig eller svart, tjæreaktig avføring, endring i mengden av urin som produseres, brystsmerter, forvirring , mørk urin, depresjon, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, hørselstap, mental eller humørsvingninger, nummenhet i en arm eller et ben, ensidig svakhet, rød, hoven, blemmer, eller peeling hud, øresus, kramper, alvorlig hodepine eller svimmelhet, alvorlig eller vedvarende magesmerter eller kvalme, kraftig oppkast, kortpustethet, plutselig eller uforklarlig vektøkning, hevelse i hender, bein eller føtter, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig ledd eller muskelsmerter, unormal tretthet eller svakhet, syn eller tale endringer, oppkast som ser ut som kaffegrut, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Cexb