Kjøpe JeprololKjøpe Jeprolol På Nettet Uten Resept

JEPROLOL (TOPROL XL) INDIKASJONER


Jeprolol, en type medikament kjent som en betablokker, blir brukt i behandlingen av høyt blodtrykk, angina pectoris (brystsmerter, vanligvis forårsaket av mangel på oksygen til hjertet grunn av tilstoppede blodårer), og hjerteinfarkt. Når foreskrevet for høyt blodtrykk, er det effektivt når det brukes alene eller i kombinasjon med andre høyt blodtrykk medisiner. Betablokkere redusere styrken og frekvensen av hjerte sammentrekninger, og dermed redusere behovet for oksygen-og senke blodtrykket.

JEPROLOL (TOPROL XL) INSTRUKSJONER


Ta Jeprolol akkurat som foreskrevet av legen din.

Ikke ta i større eller mindre mengder eller lenger enn anbefalt. Følg instruksjonene på resept etiketten.
Ta Jeprolol på samme tid hver dag.
Jeprolol bør tas sammen med mat eller rett etter et måltid. En Jeprolol tablett kan deles i to dersom legen din har fortalt deg om å gjøre det. Den halv tablett skal svelges hele, uten tygging eller knusing. Tygge eller knuse pillen kan føre til for mye av stoffet som ble sluppet på en gang.
Ikke hopp over doser eller slutte å ta Jeprolol uten først å snakke med legen din. Stoppe plutselig kan gjøre tilstanden verre.
Blodtrykket må sjekkes ofte. Gå til legen din regelmessig.
Hvis du trenger kirurgi, forteller kirurgen på forhånd at du bruker Jeprolol.
Jeprolol er bare en del av et komplett program for behandling for høyt blodtrykk som også inkluderer kosthold, mosjon og vektkontroll. Følg ditt kosthold, medisiner og mosjon rutiner svært tett hvis du blir behandlet for hypertensjon.
Hvis du blir behandlet for høyt blodtrykk, fortsette å bruke denne medisinen selv om du føler deg vel. Høyt blodtrykk har ofte ingen symptomer. Du må kanskje bruke blodtrykket medisiner for resten av livet ditt.
Ta den glemte dosen så snart du husker. Hopp over den glemte dosen hvis det er nesten tid for neste planlagte dose. Ikke ta ekstra medisin for å gjøre opp den glemte dosen.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Jeprolol.

JEPROLOL (TOPROL XL) LAGRING


Lagres Jeprolol ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Jeprolol utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

JEPROLOL (TOPROL XL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Metoprolol suksinat.
IKKE bruk Jeprolol dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Jeprolol eller til en annen beta-blokker
du har en veldig langsom hjerterytme (for eksempel bradykardi), visse typer av uregelmessig hjerterytme (f.eks, atrioventrikulær [AV] blokk, sick sinus syndrom), moderat til alvorlig hjertesvikt, veldig lavt systolisk blodtrykk (mindre enn 100 mm Hg) eller alvorlige problemer med blodsirkulasjonen.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Jeprolol. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en binyre svulst (feokromocytom), har en overaktiv skjoldbruskkjertel, eller er planlagt å ha kirurgi
hvis du har lavt blodtrykk eller en historie med hjerteinfarkt, langsom eller uregelmessig hjerterytme, hjertesvikt, eller andre hjerteproblemer, brystsmerter eller angina, problemer med blodsirkulasjonen, eller leverproblemer
hvis du har diabetes mellitus, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), bronkitt, pusteproblemer, eller en historie med astma.

Noen legemidler kan samhandle med Jeprolol. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

digoxin (digitalis, Lanoxin);
klonidin (catapres);
ritonavir (Norvir);
terbinafin (Lamisil);
en vanndrivende (vann pille);
kaldt medisiner, sentralstimulerende medisiner, eller slankepiller;
anti-malaria medisiner som klorokin (Aralen) eller hydroxychloroquine (Plaquenil, Quineprox);
medisin for å behandle depresjon eller psykiske lidelser, som for eksempel bupropion (Wellbutrin, Zyban), fluoksetin (Prozac, Sarafem), paroksetin (Paxil), tioridazin (Mellaril), og andre;
en MAO-hemmer som isocarboxazid (Marplan), Tranylcypromin (Parnate), phenelzine (Nardil), eller selegilin (Eldepryl, Emsam);
en diabetes medisiner som insulin, glibenklamid (Diabeta, Micronase, Glynase), glipizid (Glucotrol), klorpropamid (Diabinese), eller metformin (Glucophage);
et hjerte medisiner som nifedipin (Procardia, Adalat), kinidin (Quinaglute, Quinidex), propafenon (Rythmol), reserpin (Serpasil), verapamil (Calan, Verelan, Isoptin), diltiazem (Cartia, Cardizem), eller
medisin mot astma eller andre puste lidelser, slik som Albuterol (Ventolin, Proventil), bitolterol (Tornalate), metaproterenol (Alupent), pirbuterol (Maxair), terbutalin (Brethaire, Brethine, Bricanyl), og teofyllin (Theo-Dur, Theolair) .

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Jeprolol kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Jeprolol kan forårsake døsighet, svimmelhet, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Jeprolol med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Jeprolol kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Ikke plutselig slutte å bruke Jeprolol uten først å snakke med legen din. Dersom legen din bestemmer bør du ikke lenger bruke Jeprolol, må du stoppe Jeprolol gradvis i henhold til legens instruksjoner.
Hvis legen din har bedt deg om å sjekke blodtrykket og puls regelmessig, sørg for å gjøre det.
Ikke ta noen medisiner som brukes til å behandle forkjølelse eller lunger uten først å rådføre deg med lege eller apotek.
Diabetes pasienter - Jeprolol kan skjule tegn på lavt blodsukker, for eksempel rask hjerterytme. Pass på å se etter andre tegn eller lavt blodsukker. Lavt blodsukker kan gjøre deg engstelig, svett, svak, svimmel, døsig, eller svak. Det kan også lage din visjon endring, gi deg hodepine, frysninger, eller skjelvinger, eller gjøre deg mer sulten. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Jeprolol før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Hvis du har en historie med noen alvorlig allergisk reaksjon, må du snakke med legen din. Du kan stå i fare for en enda mer alvorlig allergisk reaksjon hvis du kommer i kontakt med stoffet som forårsaket din allergi. Enkelte legemidler som brukes til å behandle alvorlige allergier kan også ikke fungerer så godt mens du bruker Jeprolol.
Laboratorietester, inkludert lever-og nyrefunksjon, blodtrykk, og totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Jeprolol. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Jeprolol bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Jeprolol mens du er gravid. Jeprolol er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Jeprolol, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Få nødstilfelle medisinsk hjelp hvis du har noen av disse tegnene på en allergisk reaksjon: elveblest, pustevansker, hevelser i ansiktet, lepper, tunge eller svelg.

Ring legen din med en gang hvis du har noen av disse alvorlige bivirkninger:

brystsmerter, hamrende hjerteslag eller flagrende i brystet;
følelse ør, besvimelse;
kortpustethet, selv med mild anstrengelse;
hevelse av hender eller føtter;
kvalme, smerter øverst i magen, kløe, tap av appetitt, mørk urin, leire-farget avføring, gulsott (gulfarging av hud eller øyne);
lett blåmerker, uvanlige blødninger (nese, munn, skjede eller endetarm), lilla eller røde nålespiss flekker under huden din;
tungpustethet, problemer med å puste;
depresjon, forvirring, hukommelsesproblemer, hallusinasjoner, eller
kald følelse i hender og føtter.

Mindre alvorlige bivirkninger kan omfatte:

tørr munn, forstoppelse, halsbrann, oppkast, diaré;
nedsatt sexlyst, impotens, eller problemer med å ha en orgasme;
hodepine, tretthet, sliten følelse;
søvnproblemer (søvnløshet), eller
angst, nervøsitet.

Dette er ikke en komplett liste over bivirkninger og andre som kan oppstå.

Kjøpe Jeprolol