Kjøpe MevacorKjøpe Mevacor På Nettet Uten Resept

MEVACOR INDIKASJONER


Mevacor brukes for senke hye kolesterol hos visse pasienter. Den brukes sammen med en passende diett. Den brukes i visse pasienter for redusere risikoen for hjerteanfall og brystsmerter forrsaket av angina. Den brukes ogs til bremse blodkar blokkering og for redusere behovet for medisinske prosedyrer for pne blokkerte hjerte blodkar. Mevacor er en HMG-CoA reduktaseinhibitor, ogs kjent som en statiner. Det fungerer ved redusere produksjonen av visse fettstoffer i kroppen, inkludert kolesterol.

MEVACOR INSTRUKSJONER


Bruk Mevacor som anvist av legen din.

Ta Mevacor gjennom munnen med mat.
spise grapefrukt eller drikke grapefruktjuice kan ke mengden av Mevacor i blodet, noe som kan ke risikoen for alvorlige bivirkninger. Risikoen kan vre strre med store mengder grapefrukt eller grapefruktjuice. Unng store mengder grapefrukt eller grapefruktjuice (f.eks, mer enn n liter daglig). Snakk med din lege eller apotek dersom du har sprsml om blant annet grapefrukt eller grapefruktjuice i kostholdet ditt mens du tar Mevacor.
Fortsett ta Mevacor selv om du fler deg vel. Ikke g glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Mevacor, ta den s snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og g tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spr helsepersonell eventuelle sprsml du mtte ha om hvordan du bruker Mevacor.

MEVACOR LAGRING


Oppbevares Mevacor ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar p badet. Hold Mevacor utilgjengelig for barn og vekk fra kjledyr.

MEVACOR MER INFO:


Aktiv ingrediens: Lovastatin.

IKKE bruk Mevacor hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Mevacor
du har leverproblemer eller uforklarlige unormale leverfunksjonstester
du er gravid eller ammer
du tar en makrolidantibiotikum (f.eks, klaritromycin, erytromycin), en HIV-proteasehemmer (f.eks, ritonavir), itrakonazol, ketokonazol, mibefradil, nefazodon, eller telitromycin.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Mevacor. Rdfr deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det flgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har lavt blodtrykk, en alvorlig infeksjon, nyreproblemer, diabetes, eller tidligere krampeanfall
hvis du er veldig syk, har visse muskelproblemer (f.eks smerter, svakhet), eller har metabolisme, hormonelle eller elektrolytt problemer
hvis du drikker alkohol eller har en historie med leverproblemer eller alkoholmisbruk
hvis du har en viss type hyt kolesterol (homozygot familir hyperkolesterolemi)
hvis du har hatt en organtransplantasjon eller har nylig hatt en strre operasjon eller en alvorlig skade.

Noen legemidler kan samhandle med Mevacor. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det flgende:

Amiodaron, visse azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol), danazol, diltiazem, fibrater (for eksempel gemfibrozil, clofibrate), flukonazol, HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), imatinib, immundempende (f.eks ciklosporin), makrolidantibiotika (f. eks , klaritromycin, erytromycin), mibefradil, nefazodon, niacin, ikke-nukleosid reverstranskriptasehemmere (f.eks delavirdin), streptograminer (f.eks dalfopristin), telitromycin, vasopressin reseptor antagonister (f.eks conivaptan), verapamil, eller vorikonazol fordi de kan ke risikoen for muskel-eller nyresykdommer
Bosentan, karbamazepin, rifampicin, eller johannesurt fordi de kan redusere Mevacor effektivitet
Antikoagulantia (f.eks warfarin), cimetidin, digoksin, hormonell prevensjon (f.eks p-piller), makrolid immunundertrykkere (f.eks tacrolimus), eller spironolakton fordi risikoen for deres bivirkninger kan vre kt med Mevacor.

Dette kan ikke vre en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppst. Spr helsepersonell hvis Mevacor kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell fr du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Mevacor kan forrsake svimmelhet eller tkesyn. Disse effektene kan vre verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Mevacor med forsiktighet. Ikke kjr bil eller utfre andre mulige usikre oppgaver fr du vet hvordan du reagerer p det.
drikke alkohol daglig eller i store mengder kan ke risikoen for leverproblemer med Mevacor. Sjekk med legen din fr du drikker alkohol mens du tar Mevacor.
Flg kosthold og treningsprogram gitt til deg av helsepersonell.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Mevacor fr du fr noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Kvinner som kan bli gravide br bruke effektiv prevensjon mens du tar Mevacor. Sjekk med legen din dersom du har sprsml om bruk av prevensjon.
IKKE ta mer enn anbefalt dose uten sjekke med legen din.
Melde fra om uforklarlige muskelsmerter, mhet eller svakhet med legen din med en gang, spesielt hvis du ogs har en feber eller generell kroppen ubehag.
Laboratorietester, inkludert blodkolesterolet, leverfunksjonstester, og kreatinfosfokinase (CK) i blodet, kan utfres mens du bruker Mevacor. Disse testene kan anvendes til overvke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Srg for holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Mevacor med forsiktighet hos eldre, de kan vre mer flsomme for effektene, spesielt alvorlige muskelproblemer.
Mevacor br brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 10 r og i de som ikke har ndd puberteten, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke bruk Mevacor hvis du er gravid. Det kan fre til skade p fosteret. Unng bli gravid mens du tar det. Hvis du tror du kan vre gravid, br du kontakte legen din med en gang. Det er ikke kjent om Mevacor er funnet i morsmelk. Du m ikke amme mens du tar Mevacor.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse.

Oppsk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kle, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, mrk urin, muskelsmerter, mhet eller svakhet (med eller uten feber eller fatigue), blek avfring, rd, hoven, blemmer, eller flassende hud, alvorlige magesmerter, gulfarging av hud eller yne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppst. Hvis du har sprsml om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Mevacor