Kjøpe PaipelacKjøpe Paipelac På Nettet Uten Resept

PAIPELAC (ETODOLAC) INDIKASJONER


Paipelac brukes for behandling av revmatoid artritt, Artrose, eller mild til moderat smerte. . Det er også brukes for behandling av mykt vev skader, slik som tendinitis og bursitis, og behandling av menstruasjonssmerter. Paipelac er et NSAID. NSAIDs behandle symptomer på smerter og betennelser. De behandler ikke sykdommen som forårsaker disse symptomene.

PAIPELAC (ETODOLAC) INSTRUKSJONER


Bruk Paipelac som anvist av legen din.

Ta Paipelac gjennom munnen med eller uten mat. Det kan tas med mat hvis det inn magen. Tar det med mat kan ikke redusere risikoen for mage-eller tarmproblemer (f.eks blødninger, sår). Snakk med din lege eller apotek dersom du har vedvarende magesyke.
Ta Paipelac med et fullt glass vann (8 oz/240 ml) som anvist av legen din.
Hvis du glemmer en dose av Paipelac og du tar den regelmessig, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen. Gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om riktig bruk av Paipelac.

PAIPELAC (ETODOLAC) LAGRING


Oppbevares Paipelac ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Paipelac utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

IKKE bruk Paipelac hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Paipelac
du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (f.eks, alvorlig utslett, elveblest, problemer med å puste, vekster i nesen, svimmelhet) til aspirin eller et NSAID (for eksempel Ibuprofen, celecoxib)
du nylig har hatt eller skal ha bypass hjertekirurgi
du tar fenylbutazon
du er i de siste tre månedene av svangerskapet.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Paipelac. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte produkt, eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med nyre-eller leversykdom, diabetes, eller mage eller tarmproblemer (f.eks, blødning, perforasjon, sår)
hvis du har en historie med hevelse eller væske buildup, lupus, astma eller vekster i nesen (nesepolypper) eller betennelse i munnen
hvis du har høyt blodtrykk, blodsykdommer, blødning eller clotting problemer, hjerteproblemer (f.eks, hjertesvikt), eller blodkar sykdom, eller hvis du er i fare for noen av disse sykdommene
hvis du har dårlig helse, dehydrering eller lavt væskevolum, eller lavt blod natrium nivåer, du drikker alkohol, eller du har en historie med alkoholmisbruk.

Noen legemidler kan samhandle med Paipelac. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikoagulantia (f.eks warfarin), acetylsalisylsyre, kortikosteroider (f.eks, prednison), heparin, eller selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) (f.eks, fluoksetin) fordi risikoen for mage blødning kan økes
Fenylbutazon eller probenecid, fordi de kan øke risikoen for etodolac er bivirkninger
Ciklosporin, digoksin, litium, metotreksat, kinoloner (f.eks ciprofloxacin), eller sulfonylurea (f.eks, glipizid) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Paipelac
Angiotensin-converting enzyme (ACE) hemmere (f.eks, enalapril) eller diuretika (for eksempel furosemid, hydroklortiazid) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Paipelac

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Paipelac kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Paipelac kan forårsake svimmelhet eller døsighet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Paipelac med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Seriøse magesår eller blødning kan oppstå ved bruk av Paipelac. Inntak av den i høye doser eller i for lang tid, øker røyking, eller drikke alkohol risikoen for disse bivirkninger. Tar Paipelac med mat vil ikke redusere risikoen for disse effektene. Ta kontakt med din lege eller legevakten med en gang hvis du utvikler alvorlig mage-eller ryggsmerter, svart, tjæreaktig avføring, oppkast som ser ut som blod eller kaffegrut, eller uvanlig vektøkning eller hevelse.
Ikke ta mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Paipelac er et NSAID. Før du starter noen ny medisin, sjekk etiketten for å se om den har et NSAID i det også. Hvis den gjør det, eller hvis du er usikker, sjekk med din lege eller apotek.
Ikke ta aspirin mens du bruker Paipelac mindre legen din sier at du skal.
Paipelac kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vite at du tar Paipelac.
Laboratorietester, inkludert nyrefunksjonen, totalt antall blodceller, og blodtrykket, kan gjøres for å overvåke utviklingen eller for å sjekke for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Paipelac med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, inkludert magen blødninger og nyreproblemer.
Paipelac bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn 18 år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Paipelac kan forårsake skade på fosteret. Ikke ta det i løpet av de siste tre månedene av svangerskapet. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Paipelac mens du er gravid. Det er ikke kjent om Paipelac er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Paipelac.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, svimmelhet, gass, hodepine, halsbrann, kvalme, urolig mage, tett nese; svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, problemer med å puste, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig eller svart, tjæreaktig avføring, endring i mengden av urin som produseres, brystsmerter, forvirring , mørk urin, depresjon, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, mentale eller humørsvingninger, nummenhet i en arm eller et ben, ensidig svakhet, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, ringing i ørene, anfall, kraftig hodepine eller svimmelhet, alvorlig eller vedvarende magesmerter eller kvalme, kraftig oppkast, kortpustethet, plutselig eller uforklarlig vektøkning, hevelse i hender, bein eller føtter, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig felles eller muskel smerte, uvanlig tretthet eller svakhet, syn eller tale endringer, oppkast som ser ut som kaffegrut, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Paipelac