Kjøpe Pexep CrKjøpe Pexep Cr På Nettet Uten Resept

PEXEP CR (PAXIL) INDIKASJONER


Pexep Cr brukes for behandling av depresjon eller obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD). Det kan brukes til behandle panikklidelse eller posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Det kan ogs bli brukt til behandle en generell angstforstyrrelse og sosial angstforstyrrelse. Pexep Cr er en selektiv serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Det fungerer ved gjenopprette balansen av serotonin, et naturlig stoff i hjernen, noe som bidrar til forbedre visse humr problemer.

PEXEP CR (PAXIL) INSTRUKSJONER


Bruk Pexep Cr som anvist av legen din.

Ta Pexep Cr gjennom munnen med eller uten mat.
Svelg Pexep Cr helhet. Ikke knus, knuse eller tygge fr du svelger.
Tar Pexep Cr p samme tid hver dag vil hjelpe deg huske ta den.
Fortsett ta Pexep Cr selv om du fler deg vel. Ikke g glipp av noen dose.
Ikke plutselig slutte ta Pexep Cr uten sjekke med legen din. Bivirkninger kan forekomme. De kan inneholde mentale eller humrsvingninger, nummenhet eller prikking i huden, svimmelhet, forvirring, hodepine, svnvansker, eller uvanlig tretthet. Du vil bli nye overvket nr du starter Pexep Cr og nr en endring i dosen er gjort.
Hvis du glemmer en dose av Pexep Cr, ta den s snart som mulig. Hvis det nesten er tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og g tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spr helsepersonell eventuelle sprsml du mtte ha om hvordan du bruker Pexep Cr.

PEXEP CR (PAXIL) LAGRING


Oppbevares Pexep Cr ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar p badet. Hold Pexep Cr utilgjengelig for barn og vekk fra kjledyr.

PEXEP CR (PAXIL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Paroksetin hydroklorid.

IKKE bruk Pexep Cr hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Pexep Cr
du tar eller har tatt linezolid, en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine), selegilin, eller johannesurt i lpet av de siste 14 dagene
du tar en fenfluramin derivat (f.eks dexfenfluramine), nefazodon, pimozid, en serotonin noradrenalin reopptakshemmere (SNRI) (f.eks venlafaksin), en annen SSRI (f.eks, fluoksetin), sibutramin, tioridazin, eller tryptofan.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Pexep Cr. Rdfr deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det flgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du eller et familiemedlem har en historie med bipolar lidelse (manisk-depresjon), andre psykiske eller humr problemer, selvmordstanker eller forsk, eller alkohol eller stoffmisbruk
hvis du har en historie med anfall, hjerteproblemer, leverproblemer, alvorlige nyreproblemer, mage eller tarm bldning, trangvinklet glaukom, diabetes eller stoffskifteproblemer
hvis du er dehydrert, har lavt blod natrium niver, eller drikker alkohol
hvis du skal ha elektrokonvulsiv terapi (ECT).

Noen legemidler kan samhandle med Pexep Cr. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det flgende:

Anorexiants (f.eks phentermine), cimetidin, fenfluramin derivater (f.eks dexfenfluramine), linezolid, litium, MAO-hemmere (f.eks phenelzine), metoklopramid, nefazodon, selegilin, serotonin 5-HT1 reseptor agonister (f.eks, sumatriptan), sibutramin, SNRI ( f.eks, venlafaksin), en annen SSRI (f.eks, fluoksetin), johannesurt, tramadol, trazodon, eller tryptofan fordi alvorlige bivirkninger, som for eksempel en reaksjon som kan vre feber, stive muskler, blodtrykksendringer, mentale forandringer, forvirring, irritabilitet, agitasjon, delirium, eller koma, kan det oppst
Antikoagulantia (f.eks warfarin), aspirin, eller ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (for eksempel ibuprofen) fordi risikoen for bldninger, inkludert mage bldning, kan vre kt
Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for lavt blod natrium niver kan kes
Antiarytmika (f.eks, flekainid, propafenon, kinidin), H1-antagonister (f.eks, astemizol, terfenadin), eller fentiaziner (f.eks, klorpromazin, tioridazin) fordi alvorlige hjerteproblemer, inkludert uregelmessig hjerterytme, kan forekomme
Cyproheptadin, HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), fenobarbital eller fenytoin fordi de kan redusere Pexep Cr effektivitet
Aripiprazol, atomoksetin, klozapin, fluoksetin, pimozid, Procyclidine, risperidon, teofyllin, eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan kes med Pexep Cr
Digoksin eller tamoxifen fordi deres effektivitet kan bli redusert med Pexep Cr.

Dette kan ikke vre en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppst. Spr helsepersonell hvis Pexep Cr kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell fr du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Pexep Cr kan forrsake dsighet, svimmelhet eller tkesyn. Disse effektene kan vre verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Pexep Cr med forsiktighet. Ikke kjr bil eller utfre andre mulige usikre oppgaver fr du vet hvordan du reagerer p det.
Ikke drikk alkohol mens du tar Pexep Cr.
Sjekk med legen din fr du bruker medisiner som kan forrsake dsighet (f.eks, svn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Pexep Cr, det kan legge til sine effekter. Spr p apoteket dersom du har sprsml om hvilke medisiner kan forrsake dsighet.
Flere uker kan passere fr symptomene dine bedre. IKKE ta mer enn anbefalt dose, endre dosen din, eller bruke Pexep Cr lenger enn foreskrevet uten sjekke med legen din.
Barn, ungdom og unge voksne som tar Pexep Cr kan ha kt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Tett se alle pasienter som tar Pexep Cr. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastls eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humr eller atferd oppstr. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn p selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Hvis legen din sier at du skal slutte ta Pexep Cr, m du vente i flere uker fr du begynner ta visse andre legemidler (f.eks, MAO-hemmere, nefazodon). Spr legen din nr du skal begynne ta nye medisiner etter at du har sluttet ta Pexep Cr.
Pexep Cr sjeldne tilfeller kan forrsake en langvarig, smertefull ereksjon. Dette kan skje selv nr du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det fre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Serotonin syndrom er en potensielt ddelig syndrom som kan vre forrsaket av Pexep Cr. Risikoen kan vre strre hvis du tar Pexep Cr med visse andre legemidler (for eksempel "triptaner," MAO-hemmere). Symptomer kan inkludere agitasjon, forvirring, hallusinasjoner, koma, feber, rask eller uregelmessig hjerterytme, skjelving, overdreven svetting, og kvalme, oppkast eller diar. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) er en potensielt ddelig syndrom som kan vre forrsaket av Pexep Cr. Risikoen kan vre strre hvis Pexep Cr brukes med visse andre legemidler som kalles antipsykotika (f.eks, aripiprazol, risperidon). Symptomer kan vre lik serotonergt syndrom og kan omfatte feber, stive muskler, blodtrykksendringer, og mentale forandringer. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Bruk Pexep Cr med forsiktighet hos eldre, de kan vre mer flsomme for effektene, spesielt lavt blod natrium niver.
Det br utvises forsiktighet ved bruk av Pexep Cr i barn, de kan vre mer flsomme for effektene, spesielt kt risiko for selvmordstanker og handlinger.
Pexep Cr kan fre til vektendring. Barn og tenringer kan trenge vanlig vekt og vekstkontroller mens de tar Pexep Cr.
Graviditet og amming: Pexep Cr kan forrsake skade p fosteret. Hvis du blir gravid, br du kontakte legen din. Du m diskutere fordeler og risiko ved bruk av Pexep Cr mens du er gravid. Pexep Cr er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Pexep Cr, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Angst, tkesyn, forstoppelse, nedsatt seksuell lyst eller evne, diar, svimmelhet, tretthet, trr munn, gass, kt svetting, kt vannlating, tap av matlyst, kvalme, nervsitet, nummenhet eller prikking i huden, mageplager, problemer med konsentrere , svnvansker, svakhet; gjesping.

Oppsk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kle, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), bisarr atferd, svart eller blodig avfring, brystsmerter, forvirring, nedsatt konsentrasjon, nedsatt koordinasjon; overdrevne reflekser, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sr hals, hallusinasjoner, hukommelsestap, ny eller forverret uro, panikkanfall, aggressivitet, impulsivitet, irritabilitet, fiendtlighet, overdreven flelse av velvre, rastlshet, eller manglende evne sitte stille, vedvarende eller alvorlig resus, vedvarende, smertefull ereksjon; rd, hoven, blemmer, eller flassende hud, kramper, alvorlig eller vedvarende angst eller svnvansker, alvorlig eller vedvarende hodepine eller svimmelhet, betydelig vekttap, magesmerter , selvmordstanker eller forsk, tremor, uvanlige blmerker eller bldning, uvanlige eller alvorlige psykiske eller humrsvingninger, uvanlig svakhet, synsforstyrrelser, forverring av depresjon.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppst. Hvis du har sprsml om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Pexep Cr