Kjøpe XeleviaKjøpe Xelevia På Nettet Uten Resept

XELEVIA (JANUVIA) INDIKASJONER


Xelevia brukes for behandling av type 2-diabetes hos pasienter som ikke kan kontrollere blodsukkeret ved diett og mosjon alene. Den brukes sammen med diett og mosjon. Det kan anvendes alene eller sammen med andre antidiabetiske legemidler. Xelevia er en dipeptidyl-peptidase-4 (DPP-4)-inhibitor. Det fungerer ved å øke mengden av insulin utgitt av kroppen din, og redusere mengden sukker som produseres av kroppen din.

XELEVIA (JANUVIA) INSTRUKSJONER


XELEVIA (JANUVIA) INDIKASJONER


Xelevia brukes for behandling av type 2-diabetes hos pasienter som ikke kan kontrollere blodsukkeret ved diett og mosjon alene. Den brukes sammen med diett og mosjon. Det kan anvendes alene eller sammen med andre antidiabetiske legemidler. Xelevia er en dipeptidyl-peptidase-4 (DPP-4)-inhibitor. Det fungerer ved å øke mengden av insulin utgitt av kroppen din, og redusere mengden sukker som produseres av kroppen din.

XELEVIA (JANUVIA) INSTRUKSJONER


Bruk Xelevia som anvist av legen din.

Xelevia gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Xelevia regelmessig for å få mest mulig nytte av den.
Fortsett å ta Xelevia selv om du føler deg vel. Gå ikke glipp av doser.
Hvis du glemmer en dose av Xelevia, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Xelevia.

XELEVIA (JANUVIA) LAGRING


Oppbevares Xelevia ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Xelevia utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

XELEVIA (JANUVIA) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Sitagliptin.

IKKE bruk Xelevia hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Xelevia
du har type 1 diabetes
du har høye blod ketonnivå (diabetisk ketoacidose).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Xelevia. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har nyreproblemer
hvis du har en historie med betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt).

Noen legemidler kan samhandle med Xelevia. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Digoksin eller sulfonylurea (f.eks, glipizid) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Xelevia.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Xelevia kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Følg kosthold og treningsprogram gitt til deg av helsepersonell. Riktig kosthold, regelmessig mosjon, og vanlig blodsukker testing er viktig for best resultat med Xelevia.
Sjekk blodsukkernivået som anvist av legen din. Hvis de er ofte høyere eller lavere enn de burde være, og du tar Xelevia akkurat som foreskrevet, legen din.
Det kan være vanskeligere å kontrollere blodsukkeret i tider med stress, for eksempel feber, infeksjon, skade eller operasjon. Snakk med legen din om hvordan du kontrollerer blodsukkeret hvis noen av disse oppstår. Du må ikke endre dosen av medisinen din uten å sjekke med legen din.
Xelevia vanligvis ikke føre til lavt blodsukker. Men, kan blodsukkeret bli lavt når det brukes sammen med visse andre legemidler mot diabetes (f.eks sulfonylurea). Lavt blodsukker kan gjøre deg engstelig, svett, svak, svimmel, døsig, eller svak. Det kan også gjøre ditt hjerte slå fortere, gjør din visjon endring, gi deg hodepine, frysninger, eller skjelvinger, eller gjøre deg mer sulten. Det er en god ide å gjennomføre en pålitelig kilde for glukose (for eksempel tabletter, gel) for å behandle lavt blodsukker. Hvis dette ikke er tilgjengelig, bør du spise eller drikke en rask kilde til sukker som bord sukker, honning, godteri, appelsinjuice, eller ikke-diett brus. Dette vil heve blodsukkeret raskt. Fortell legen din umiddelbart dersom dette skjer. For å unngå lavt blodsukker, spise måltider på samme tid hver dag, og ikke hopp over måltider.
Laboratorietester, inkludert fastende blodsukker, glykosylert hemoglobin, og nyrefunksjonen, kan utføres mens du bruker Xelevia. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Xelevia med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Xelevia bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 18 år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Xelevia mens du er gravid. Det er ikke kjent om Xelevia er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Xelevia, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, hodepine, kvalme, rennende eller tett nese, sår hals, øvre luftveisinfeksjon, urolig mage.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker eller svelge, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, rød, blemmer, hovne , eller flassende hud; symptomer på betennelse i bukspyttkjertelen (f.eks, alvorlig mage-eller ryggsmerter med kvalme eller oppkast, mage ømhet eller hevelse, rask hjerterytme, svimmelhet).

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Xelevia