Kjøpe XeniplusKjøpe Xeniplus På Nettet Uten Resept

XENIPLUS (ALLI) INDIKASJONER


Xeniplus brukes for å administrere fedme hos overvektige voksne. Det er også brukt for å redusere risikoen for vektøkning etter foregående vekttap. Den brukes sammen med et redusert kalori, lav-fett diett. Xeniplus er en gastrointestinal lipase-hemmer. Det fungerer ved å blokkere fordøyelsen av fett fra kostholdet.


XENIPLUS (ALLI) INSTRUKSJONER


Bruk Xeniplus som anvist av legen din.

Ta Xeniplus gjennom munnen med hvert måltid som inneholder fett. Ikke ta mer enn 3 kapsler daglig.
Dersom et måltid er savnet eller inneholder noe fett, ikke ta en dose av Xeniplus.
Xeniplus kan redusere opptaket av vitaminer. Ta en multivitamin én gang daglig ved sengetid.
Hvis du også ta en skjoldbruskkjertel hormon (f.eks levotyroksin), ikke ta det i løpet av fire timer før eller etter Xeniplus. Sjekk med legen din hvis du har spørsmål.
Hvis du også tar ciklosporin, ikke ta den innen 2 timer før eller etter Xeniplus. Sjekk med legen din før du tar Xeniplus med ciklosporin.
Hvis du glemmer en dose av Xeniplus, ta den så snart du husker. Fortsett å ta det som anvist av legen din.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Xeniplus.

XENIPLUS (ALLI) LAGRING


Oppbevar Xeniplus mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Xeniplus utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

XENIPLUS (ALLI) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Orlistat.

Xeniplus (orlistat) er vekttap produkt, som kan bidra til å miste ca 50% mer i vekt enn med bare slanking alene.

IKKE bruk Xeniplus dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Xeniplus
du er ikke overvektig
du har galleblæren problemer, galle flyte problemer (f.eks kolestase), eller problemer med opptak av mat (malabsorpsjon).

Kontakt legen din eller helsepersonell hvis noe av dette gjelder deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Xeniplus. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en spiseforstyrrelse (for eksempel, anoreksi, bulimi)
hvis du har en historie med galleblæren, lever, bukspyttkjertel, eller skjoldbrusk problemer, diabetes, eller nyrestein
hvis du tar medisin for diabetes eller skjoldbrusk problemer, eller hvis du tar andre medisiner for vekttap
hvis du har fått en organtransplantasjon eller hvis du tar ciklosporin.

Noen legemidler kan samhandle med Xeniplus. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikoagulantia (f.eks warfarin) på grunn av risikoen for blødninger kan økes med Xeniplus
Amiodaron, ciklosporin, eller skjoldbrusk hormoner (f.eks, levotyroksin) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Xeniplus.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Xeniplus kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

IKKE ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din. Tar mer enn anbefalt dose kan ikke hjelpe deg å miste mer vekt. Det kan øke risikoen for bivirkninger.
Riktig kosthold og mosjon er viktig for å gå ned i vekt og holde den av. Følg kosthold og treningsprogram gitt til deg av helsepersonell.
Xeniplus kan forårsake endringer i tarmen eller avføring (f.eks, gass med fet fange, løs avføring, oftere avføring). Å spise en lav-fett diett kan hjelpe redusere disse bivirkningene.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Xeniplus før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Diabetes pasienter - Xeniplus kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Noen pasienter som tar Xeniplus har utviklet alvorlige leverproblemer. Det er ikke kjent om leverproblemer kan være forårsaket av Xeniplus. Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever gulfarging av hud eller øyne, mørk urin, lys avføring, uvanlig svakhet, tap av matlyst, eller alvorlig eller vedvarende kvalme.
Xeniplus bør ikke brukes til barn yngre enn 18 år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke ta Xeniplus dersom du er gravid. Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Det er ikke kjent om Xeniplus er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Xeniplus.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, hyppige eller løs avføring, gass med utslipp; oljeaktig lekkasje, problemer med å kontrollere avføring.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper, hals eller tunge), blodig urin, ny eller uvanlig ryggsmerter, alvorlig eller vedvarende magesmerter (med eller uten kvalme og oppkast), symptomer på leverskade (for eksempel gulfarging av øyne eller hud, mørk urin, lys avføring, tap av appetitt, alvorlig eller vedvarende kvalme).

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Xeniplus